Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016-2018 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2016 - 2018 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.4 години по-висока от средната за страната - 74.8 години (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Бургас по периоди

 

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 71.8 години, докато при жените е по-висока - 78.6 години. При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 0.4 години от средното за страната, докато при жените е с 0.2 години по-високо.

В периода между 2008 и 2018 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е нараснала с 1.8 години. При жените тя се е увеличила с 1.6 години, а при мъжете - с 1.9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2011 - 2013 - 7.3 години, а най-малка през периодите 2013 -2015 и 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл. 1).

     

(Възраст)

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2008 - 2010

73.4

69.9

77.0

2009 - 2011

73.6

70.1

77.2

2010 - 2012

73.7

70.1

77.4

2011 - 2013

74.0

70.4

77.7

2012  - 2014

74.2

70.7

77.8

2013 - 2015

74.8

71.5

78.1

2014 - 2016

74.9

71.6

78.2

2015 - 2017

75.0

71.7

78.4

2016 - 2018

75.2

71.8

78.6


 

Добавено : вторник, 02 юли 2019 16:54 горе назад 494