Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС

 

През периода март – май 2019 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот”. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследването се провежда върху шест годишна ротационна извадка от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2019 г. е около 8600 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Българово, Каблешково, Камено, Карнобат, Китен, Малко Търново; Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Созопол, Средец, Царево и Черноморец, както и в селата: Варвара, Велислав, Венец, Вратица, Вресово, Дебелт, Драгово, Драчево, Зайчар, Зидарово, Извор, Карагеоргиево, Крушевец, Лозарево, Лозенец, Люляково, Манолич, Пещерско, Пирне, Планиница, Прилеп, Равнец, Скалак, Соколец, Средна махала, Съдиево, Тополица и Тънково.

В периода март – май 2019 г. 491 домакинства на територията на област Бургас ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Бургас“ за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството, Индивидуален въпросник и Модул „Предаване на благосъстоянието между поколенията“. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

При посещение в домакинствата, всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток към Националния статистически институт.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

През 2017 г. линията на бедност общо за страната e 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

В област Бургас линията на бедност за 2017 г. е 365.58 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 25.7% от населението на областта.

 

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

Добавено : четвъртък, 04 април 2019 17:01 горе назад 540