Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

 

През октомври 2018 г. в област Бургас са функционирали 121 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.6 хил., а на леглата - 24.8 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.2%, а на леглата в тях намалява с 9.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през октомври 2018 г., е 82.6 хил., или c 13.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 37.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 13.2% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди с 4.4%.

През октомври 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 88.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 29.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 6.0% от нощувките на чужденци и 18.1% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.6 и 52.9% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки на местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 48.9%, следват Полша - с 14.3%, Финландия- със 7.8%, Обединено кралство - с 3.6% и Руска федерация - с 2.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2018 г. се увеличават с 1.3% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 26.6 хиляди. От всички пренощували лица 50.4% са чужденци, като по-голямата част от тях (81.9%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки. Пренощувалите българи са 13.2 хил., като 45.5% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2018 г. е 12.7% като се увеличава с 2.4 процентни пункта в сравнение с октомври 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 16.6%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 12.1%, и с 3 звезди - 10.7%.

Приходите от нощувки през октомври 2018 г. са 4 280.8 хил., или с 11.1% повече в сравнение с октомври 2017 година. Регистрирано е увеличение в приходите от чужди граждани с 27.6%, докато приходите от български граждани намаляват с 16.7% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци


 

 

Добавено : вторник, 18 декември 2018 13:46 горе назад 683