Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас през периода 2015-2017 година.

ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2015-2017 ГОДИНА

 

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2015 - 2017 г. е 75.0 години, като спрямо предходния период (2014 - 2016 г.) тя се увеличава с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.2 години по-висока от средната за страната - 74.8 години (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Бургас по периоди

 

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 71.7 години, докато при жените е по-висока - 78.4 години. При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 0.4 години от средното за страната, докато при жените е като средно за страната.

В периода между 2010 и 2017 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е нарастнала с 1.6 години. При жените тя се е увеличила с 1.4 години, а при мъжете - с 1.8 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2011 - 2013 - 7.3 години, а най-малка през периодите 2013 -2015 и 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл. 1).

 

 

  1. 1.      Очаквана средна продължителност на предстоящия живот

в област Бургас по пол и периоди

     

(Възраст)

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2008 - 2010

73.4

69.9

77.0

2009 - 2011

73.6

70.1

77.2

2010 - 2012

73.7

70.1

77.4

2011 - 2013

74.0

70.4

77.7

2012  - 2014

74.2

70.7

77.8

2013 - 2015

74.8

71.5

78.1

2014 - 2016

74.9

71.6

78.2

2015 - 2017

75.0

71.7

78.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Средната продължителност на живота се използва за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно поколение и отразява постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността.

Средната продължителност на предстоящия представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“(https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51) и на сайта на НСИ, раздел „Таблици за смъртност“ (http://www.nsi.bg/bg/node/3024/).

 

Добавено : сряда, 11 юли 2018 15:57 горе назад 635 pdf