Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Анализ на резултатите от проведеното от тсб-югоизток анкетнo изследване на мнението на медиите за съвместната работа с тсб – югоизток.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОТ ТСБ-ЮГОИЗТОК АНКЕТНO ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА МЕДИИТЕ ЗА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА

С ТСБ ЮГОИЗТОК

 

През месец юни 2018 г. ТСБ-Югоизток проведе ежегодно анкетно изследване на мнението на медиите за съвместната работа с ТСБ-Югоизток.

От общо 59 медии, сдружения и държавни институции (Приложение 1) анкетната карта попълниха 27, или 45.8% от всички анкетирани.

Спрямо предходната година броят на медиите се е увеличил с 4, а относителният дял на отговорилите се увеличил с 5.8 процентни пункта.

Относно взаимното ни сътрудничество, констатирахме следните резултати:

 

 1. На въпрос № 1: Според Вас взаимоотношенията Ви с ОСИ градят ли се на доверие, коректност равнопоставеност?:
 • Да - 96.3% - увеличение с 0.9 процентни пункта спрямо 2017 година;
 • Понякога - 3.7% - „Дарик радио – Стара Загора”;
 • Не - 0.0%.

 

 

 1. На въпрос № 2: Създадената практика удобна ли е за Вас?:
 • Да - 92.6% - намаление с 2.8 процентни пункта спрямо 2017 година;
 • Понякога - 7.4% („Търговско-промишлена палата - Стара Загора“ и „Бургаснюз“) - увеличение с 2.8 процентни пункта спрямо 2017 година ;
 • Не - 0.0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. На въпрос № 3: Предоставените за публикуване анализи обхващат ли всички теми и рубрики, за които в официалния сайт на НСИ има публикувани данни на регионално ниво?:
 • Да - 88.9% - намаление с 2.1 процентни пункта спрямо 2017 година ;
 • Понякога - 7.4% („Търговско-промишлена палата - Стара Загора“ и „БНР-Бургас“) - увеличение с 2.9 процентни пункта спрямо 2017 година;

 

 

 

 

 1. На въпрос № 5: Получавате ли отзиви (коментари) от Вашите потребители, относно прессъобщенията:
 • Да - 40.7% - намаление с 18.5 процентни пункта спрямо 2017 година;
 • Понякога - 51.9% („Дарик Сливен“, „БНТ 1“ и „БНР“, в. „Труд“, „Сливенинфо“, „Топновини“, „Сливен“, „Радио Фокус - Бургас“, „Кмета Бг“, „СтараЗагора.нет“, „ПресТВ Казанлък“, „Търговско-промишлена палата - Стара Загора“, „ТВ Европа“ „Флагман“ и „БНР-Бургас“) -  увеличение с 35.2 процентни пункта спрямо 2017 година;
 • Не - 7.4% („Дарик радио - Бургас“ и „Общинско радио - Бургас) – намаление с 9.3 процентни пункта спрямо 2017 година.

 

 

 

 1. На въпрос № 6: Желаете ли да продължим досегашната практика?:
 • Да - 100.0%;
 • Понякога - 0.0%;
 • Не - 0.0%..

 

 1. На въпрос № 7: Имате ли препоръки за подобряване:
 • Да - 18.5% -  увеличение с 9.4 процентни пункта спрямо 2017 година;
 • Понякога - 0.0%;
 • Не - 81.5% - намаление с 9.4 процентни пункта спрямо 2017 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръки с цел подобряване на съвместната ни работа

 

„ОБЩИНСКО РАДИО - БУРГАС”:

 

Прессъобщението да бъде кратко и ясно и данните да са възможно най-актуални.

 

„БУРГАС 24“:

 

Прессъобщението да бъде „изсипано“ в писмото.

 

„БУРГАСНЮЗ“:

 

Датите на публикуване на регионалните прессъобщения да са близки до националните прессъобщения.

Данните за местата за настаняване не са актуални. Например защо в прессъобщението „Дейност на местата за настаняване в област Бургас през април 2018 година“ се анализират данни за април, вместо за текущият месец юни 2018 година?

Word-кият файл да бъде изпращан и на по-стара версия Word 2003.

 

„ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - СТАРА ЗАГОРА“:

 

Тъй като администрираме Икономически портал на регион Стара Загора и издаваме Икономически годишник на регион Стара Загора, имаме нужда от повече регионална информация, като инвестиции, регионален БВП и други. Бихме желали да задълбочим партньорството в това направление.

 

„НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС ПОЩА“:

 

При възможност на определен период от време могат да бъдат правени и пресконференции. Практиката с имейли е чудесна, но при срещата на живо могат да бъдат коментирани и други интересни теми. Благодаря!

 

Приложение 1 Списък на медиите, сдруженията и държавните институции

 

Име

От тях отговорили

Седем дни Бургас

не

БНР Бургас

да

БНТ-Бургас

не

Бургас 24

да

Бургасинфо

не

Бургаски репортер

не

Бургаснюз

да

Вестник Десант

не

Вестник Компас

не

Вестник Черноморски фар

не

Електронен вестник Бургас

не

Зона Бургас; България он ер

не

Кмета Бг

да

Областна администрация - Бургас

не

Община Бургас

не

Общинско радио Бургас

да

Дарик радио - Бургас

да

Радио Мая - Бургас

не

Радио Фокус - Бургас

да

ТВ ЕР ЕН

не

ТВ Канал 0

не

ТВ СКАТ

не

Флагман

да

Черноморие

да

Сливенски новини

да

Сливен днес и утре

да

Дарик радио - Сливен

да

Радио Фокус - Сливен

да

БНТ 1 и БНР

да

Вестник Труд - Сливен

да

Сливен инфо

да

Топ новини

да

Име

От тях отговорили

Сливен (Sliven) фейсбук

да

Сливен - моят град (фейсбук)

да

Сливеннюз

да

Дарик радио - Стара Загора

да

Прес ТВ – Казанлък

да

Търговско-промишлена палата - Стара Загора

да

ТВ Европа и вестник Труд – Стара Загора

да

Национална бизнес поща

да

ТВ Стара Загора

не

Вестник Искра – Казанлък

не

Инфоз

не

Вестник Телеграф – Стара Загора

не

ТВ Европа – Стара Загора

не

Стара Загора Нет

да

Вестник Старозагорски новини

не

Ямболлайф

не

Ямболпрес

да

Зона Ямбол

не

БТА Ямбол

не

Радио 999 Ямбол

не

Делник

не

Диана Кабел

не

Ямболсвят

не

Вестник Стралджански вести

не

Областна администрация - Ямбол

не

ТВ ЕРА

не

Елховонюз

не

 

 

 

 

 

Изготвил:

 

Добромир Ангелов – главен експерт в отдел ОА

Добавено : сряда, 11 юли 2018 15:51 горе назад 803