Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през първото тримесечие на 2018 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ ПЪРВОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2018 г. се увеличават със 0.5% спрямо края на декември 2017 г., като достигат до 116.2 хиляди. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 0.3% (до 88.6 хил.), а в обществения сектор - с 1.2%  (до 27.6 хиляди).

В сравнение с март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас се увеличават с 3.7%. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 3.9%, а в обществения сектор - с 3.3%.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.7% и достига 895 лева. В обществения сектор средната месечна заплата намалява спрямо предходното тримесечие на 2017 г. с 3.1% (985 лв.), а в частния сектор - с 5.4% (866 лева).

В сравнение с първототримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 5.3%, съответно в обществения сектор увеличението е с 9.7%, а в частния - с 3.7% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Бургас

 

 

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 456 лв., а най-ниска - в областите Видин - 710 лв., Благоевград - 721 лв. и Кюстендил - 754 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

през I-то тримесечие на 2018 година

 

 

 


Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Пазар на труда/.

Добавено : понеделник, 21 май 2018 10:23 горе назад 408 pdf