Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Наети лица и средна брутна работна заплата в Област Бургас през третото тримесечие на 2017 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2017 г. намаляват с 12.1% спрямо края на юни 2017 г., като достигат до 124.8 хиляди. Наетите лица в частния сектор намаляват с 15.1% (до 97.5 хил.), а в обществения сектор се увеличават с 0.8% (до 27.3 хиляди).

В сравнение със септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 1.0%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 1.3%, а в обществения сектор се увеличават с 0.4%.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 2.2% (844 лв.). В обществения сектор средната месечна заплата намалява спрямо предходното тримесечие на 2017 г. с 1.2% (931 лв.), а в частния сектор - с 1.9% (824 лв.).

В сравнение с третототримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.6%, като увеличението е идентично с това в обществения и частния сектор (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна месечна работна заплата по сектори в област Бургас

 

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 405 лв., а най-ниска - в областите Видин - 668 лв., Благоевград - 708 лв. и Кюстендил - 722 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна месечна работна заплата по области

през III-то тримесечие на 2017 година

 

 

 


Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Пазар на труда/.

Добавено : вторник, 21 ноември 2017 14:10 горе назад 933