Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Г Р А Ф И К за извършване на проверки на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасни язовири на територията на област Бургас 16.10 – 01.11.2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

за извършване на проверки на техническото и експлоатационно състояние на

потенциално опасни язовири на територията на област Бургас 16.10 – 01.11.2017 г.

 

 

16.10.2017 г.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ  

яз. „с.Факия“;

яз."Над село" – с.Вълчаново ;  

яз."Проход";

яз.„Орта борун";  

 

17. 10.2017 г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

яз."Бероново";

яз."Садово";

яз. „Лозица“;

яз. „Терзийско“;

яз. „Скала1“;

яз. „Скала2“;

 

18.10.2017 г.   

ОБЩИНА КАРНОБАТ (Язовирите попадат в обхвата на БД ИБР и по тази причина са планирани на една дата, проверката ще се извърши без представител на БДЧР ) 

яз."Добриново";

яз."Будак дере";

яз."Салиево дере";

 

19.10.2017 г.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Деривация язовири в землището на с. Е. Антимово: „Миндовка“, „Антимово“, „Чанаджик“, „Канарата“,

яз. „Черковски“;

яз. „Крушовски“;

 

20.10.2017 г.

ОБЩИНА КАРНОБАТ 

Деривация язовири в землището на с. Смолник: „До село“, „р. Селска“, „Селско дере“, „Овцефермата“,

 

23.10.2017 г.

ОБЩИНА АЙТОС

яз.“Помпена станция";  

яз."Чатала";

яз."Мъгленски път 1";  

яз. „Дряновски път";

 

24.10.2017 г.

ОБЩИНА РУЕН 

яз."Ябълчево 1, 2" (яз."Маджарски");

с. Вресово - яз."Вресово";

 яз.„Дермен дере“;

 

25.10.2017 г.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР  И ОБЩИНА ПОМОРИЕ - яз."ПОРОЙ"; яз."АХЕЛОЙ";  яз."Белодол";

 

26.10.2017 г.

ОБЩИНА БУРГАС

яз."Аязмото";     

яз."Узун герен";

яз.“Минерални бани“;

яз.“Арнаут дере1“, яз.“Арнаут дере2“;

яз. „Сухо дере 1, 2, 3“;

 

27.10.2017 г.     

ОБЩИНА КАМЕНО

яз."Чанаджик1";

яз."Чанаджик2";

яз."Чанаджик3";

яз."Чанаджик4";

яз."Чотурата";

яз. „Трояново“;

 

30.10.2017 г.

ОБЩИНИ ПРИМОРСКО И ЦАРЕВО

с. Лозенец яз. „Потурнашки“  ОБЩИНА ЦАРЕВО

яз."ЯСНА ПОЛЯНА"; яз."НОВО ПАНИЧАРЕВО"; ОтПриложение 1 към чл. 13 т. 1 от ЗВ.,

 яз."Язлата",  яз."Веселие",

 

31.10.2017 г.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

яз."Крива ктуша 1, 2";

яз."Крушевец";

яз."Юрта" – с. Зидарово.

 

 01.11.2017г. Резервни дати при отлагане на някоя от проверките, поради екстремни метеорологически условия или други непредвидими или изключителни обстоятелства.

 

 

 

 

 

Във връзка с извършването на проверките на общинските язовири и тези на сдруженията за напояване е необходимо на посочените по-горе дати кметовете на общини да осигурят превоза от съответната община до язовирите, както и да уведомят ползвателите им да присъстват на проверките.

При огледа на язовирите, оператор на които е „Напоителни системи“ ЕАД, на посочените дати да осигурят собствен транспорт за проверките.

 

 

 

 

Изготвил:

Владимир Бошнаков

Главен експерт в Областна администрация Бургас

тлф 0889 609 409, 056 894153

Добавено : вторник, 17 октомври 2017 15:13 горе назад 1001