Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2017 г.

Теритоиално статистическо бюро - Югоизток публикува прессъобщение на тема "Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през  второто тримесечие на 2017 година" (pdf)

 

Съгласно чл. 6. от Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт „при използване на статистическата информация, произведена от НСИ, потребителят е задължен да посочи източника на информация.“

 

 

Териториалните статистически бюра публикуват ежемесечно прессъобщения по ОСИ-та, които можете да намерите на следния линк http://www.nsi.bg/tsb/.

Добавено : сряда, 16 август 2017 17:32 горе назад 1041