Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
На основание чл. 34в, ал.3 от ЗДС, във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на област Бургас, Съобщава:

изх.№ 80-00-288

        08.07.2016 г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

           На основание чл. 34в, ал.3  от ЗДС,  във връзка с чл. 61, ал.3 от

           Административнопроцесуалния   кодекс, Областният управител на област Бургас

                               С ъ о б щ а в а

Уведомявам следните лица:

1. Андрей Андреев – постоянен адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № , ет.; настоящ адрес: - гр. София, ул. „Иван Вазов” № , ап. ;

            2. Рада Сеченска – постоянен адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. „Врабча” № , вх. , ет., настоящ адрес САЩ;

            3. Мария Бухчева – постоянен и настоящ адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” №

            4. Снежана  Атанасова – постоянен и настоящ адрес: гр. Ахелой, ул. „Калиакра” №

            5. Димитър  Стойнов – Сл. бряг, блок „Странджа”, вх., ет. ап. ;

            6. Яни  Купенов –   с. Паницово, община Несебър;

            7. Иван Ковачев – гр. Стара Загора, ул. „Антон Марчин” № , вх. , ет., ап. ;

            8. Симона  Масларова – гр. Бургас, ул. „Ивайло” № , ет., ап.;

            9. Ана  Лефтерова – гр. Несебър, к/с „Стария възел” № , вх.,ап.,

че със Заповед № РД-09-04/20.01.2016 г. и Заповед № РД-09-05/02.05.2016 г. на Областен управител Бургас е започнала отчуждителна процедура за обект: „Път І-9 „ Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на  „СКАТ” ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”

             Заповед № РД-09-04/20.01.2016 г. и Заповед № РД-09-05/02.05.2016 г. на Областен управител Бургас са обявени на сайта на Областна администрация Бургас - http://www.bsregion.org/.

Заповедите подлежат на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от публикуването на съобщението и обявление обнародвано в ДВ бр.52 от 08 юли 2016 год.

За контакти : Татяна Цонкова – главен експерт отдел „КАК, тел. 056/894 114 и Радостина Кирязова – главен експерт отдел „ТУДС”, тел. 056/894 119.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ/п/

Областен управител на област Бургас                          

              тц/

Добавено : петък, 08 юли 2016 11:33 горе назад 1560