Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за експертна длъжност „Информационно обслужване и услуги“ в Областния информационен център - Бургас

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за експертна длъжност „Информационно обслужване и услуги“ в Областния информационен център - Бургас

Във връзка обявения конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“, са публикувани списъци на допуснати и недопуснати кандидати раздел "Европейски политики и програми" на интернет страницата на Община Бургас.

Умоляваме допуснатите кандидати да се явят във вторник, на 19 март 2013 г. в 9:00ч. в сградата Община Бургас на ул. „Александровска“  26, ет. 3, стая 314. и да носят документ за самоличност.

В 9:10ч. ще бъде проведен тест, състоящ се от 15 въпроса и част за редактиране на текст, в който кандидатите трябва да открият правописни и пунктуационни грешки. Продължителността на теста е 30 минути. След обявяване на резултатите от теста, с кандидатите ще се проведе интервю.

Списъците на допуснати и недопуснати кандидати са публикувани в раздел "Европейски политики и програми" подраздел "Конкурси" на интернет страницата на Община Бургас.

 

Списък с допуснати кандидати

Списък с недопуснати кандидати

Добавено : петък, 08 март 2013 00:00 горе назад 3108