Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжност: "Старши юрисконсулт "- по заместване.

Длъжност: Старши юрисконсулт - по заместване

Месторабота: Областна администрация гр. Бургас

Дирекция: „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Отдел: „Правно-нормативно обслужване”

Описание на длъжността:

  • Осъществяване на процесуално представителство на Областния управител и на Държавата;
  • Подготвяне на проекти за административни актове, издавани от Областния управител в рамките на неговата компетентност;
  • Подготвяне на писмени отговори по повод молби и жалби на граждани и юридически лица;
  • Подготвяне на проекти за заповеди, конкурсни книжа и договори във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • Изразяване на становища и разработване предложения за решаване на правни проблеми във връзка с упражняване правомощията на Областния управител;
  • Участие в комисии и съвети, подпомагащи дейността на Областния управител;

Добавено : сряда, 30 май 2012 00:00 горе назад 2420