Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Конкурс за избор на длъжност шофьор.

Вакантна длъжност: Шофьор
Месторабота: Областна администрация гр. Бургас
Назначаване: На трудово правоотношение по реда на ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.
Основна месечна работна заплата: 290 лв.
Изисквания за заемане на длъжността:
- Средно образование;
- Лицето да притежава минимум 3 години професионален опит;
- Лицето да притежава правоспособност за управление на МПС от категория „С”;
Начин на кандидатстване: По документи;
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Срок за подаване на документи: До 11.06.2012 г., включително.

Добавено : понеделник, 28 май 2012 00:00 горе назад 2072 pdf