Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел ПНО, дирекция АПОФУС в Областна администрация Бургас

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

 

отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността

Старши юрисконсулт в отдел ПНО, дирекция АПОФУС в Областна администрация Бургас

 

 

 

Оценката от практическия изпит на явилият се кандидат Таня Евстатиева с вх. 94-00-618/27.03.2024г. на конкурса е: 1.

 

Поради това, че допуснатият кандидат е получил оценка по-ниска от „4“ не бе допуснат до интервю.

 

С тези действия конкурсната комисия приключи конкурсната процедура без класиране.

 

Членове на конкурсната комисия съгласно заповед № РД-10-80/03.04.2024 г.  на Областен управител на област Бургас:

 

1. ................../п/.....................

  / Милена Кирова-Маринова /

 

2. ……..…/п/………………...

  / / Нейка Новакова /

 

3. …………/п/…….…………..

/ Румяна Карчева /

                                                                      

 

Добавено : понеделник, 29 април 2024 10:35 горе назад 143