Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
КЛАСИРАНЕ От протокол, отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „АФСД“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с проведения конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Административни-финансово стопански дейности“,дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Бургас конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:

На първо място – Петя Хараламбова Димова с окончателен резултат – 38,35

На второ място – Светлана Димитрова Бедрова с окончателен резултат – 36,00.

 

 

Членове на конкурсната комисия:            1. ............../п/................       

                                                                          /Милена Кирова-Маринова/                 

 

съгласно заповед                                         2. ............./п/.................            

№ РД-10-193/ 11.07.2023 г.                                     /Димитър Ходулов/                  

на Областен управител                               3. ………/п/…………

на област Бургас                                                       /Стела Кючукова/

Добавено : понеделник, 31 юли 2023 17:18 горе назад 134