Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността старши експерт в дирекция „АДМИНИСТРАТИВНИ-ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНИ-ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ”

/СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-7/28.06.2023 Г./

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Ивона Панайотова

 

94-00-1416/29.06.2023 г.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността по отношение на професионален опит: минимум 1 година или IV младши ранг, съгласно чл. 2, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

Кръстина Христова

94-00-1485/10.07.2023 г.

Няма представен документ удостоверяващ или деклариращ идентичността на имената в представените документи.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/..….………..

                                                                                      /Милена Кирова-Маринова/

 

 

 

Добавено : понеделник, 17 юли 2023 15:40 горе назад 243