Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/01.12.2022 г. отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността Главен секретар на Областна администрация гр. Бургас

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/01.12.2022 г.

 

отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността

Главен секретар на Областна администрация гр. Бургас

 

 

ІІІ. Средноаритметичните оценки на представените концепции на кандидатите са:

1. Десислава Милкова Дойчева – 1,78;

2. Неделчо Рачев Рачев – 3.

 

Поради това, че концепциите на двамата кандидати бяха оценени със средноаритметична оценка по-ниска от „4“ и двамата кандидати не бяха допуснати до защита на своите концепции.

С тези действия конкурсната комисия приключи конкурсната процедура без класиране.

 

 

Добавено : понеделник, 05 декември 2022 16:24 горе назад 197