Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ЧАСА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ЧАСА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

от проведения  тест за конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „КАК“, дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Бургас

 

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „КАК“, дирекция „АКРРДС“:

Уведомява, допуснатите до участие кандидати за промяна в датата и часа за получаване на резултатите от теста, първоначално обявена на 10.11.2022г. от 10:00ч., като определя нова дата и час  на 09.11.2022г. от 15:00ч.

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на посочените нова дата и час, както следва: 09.11.2022г. от 15:00ч. за запознаване с резултатите от теста.

Издържалите теста кандидати следва да останат за провеждане на интервю.

 

 

Председател: ……./п/………..

Милена Кирова-Маринова – Директор на дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Бургас

 

Добавено : петък, 04 ноември 2022 15:33 горе назад 390