Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“  

в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

в Областна администрация Бургас

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с проведения конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Бургас, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:

 

На първо място – Роза Кирева-Иванова с окончателен резултат 40,92.

На второ място – Симона Ланева с окончателен резултат 38,15.

 

Членове на конкурсната комисия              1. ............... / п /................       

                                                                             / Милена Кирова-Маринова  /                 

 

съгласно заповед                                         2. .............. / п / .................            

№ РД-10-137/ 06.06.2022 г.                                / Нейка Новакова/                  

 

на Областен управител                               3. ............... / п / ................       

на област Бургас                                                /  Стела Кючукова /

 

Добавено : четвъртък, 23 юни 2022 15:01 горе назад 559