Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
КЛАСИРАНЕ - конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „АФСД“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация гр. Бургас

КЛАСИРАНЕ

От протокол, отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността

Главен експерт в отдел „АФСД“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация гр. Бургас

 

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с проведения конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „АФСД“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Бургас, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:

На първо място – Цветомира Стоянова Стоянова с окончателен резултат 41,60

На второ място – Ивалина Митева Георгиева с окончателен резултат 41,00

На трето място – Стоянка Стоянова Генова с окончателен резултат 40,15

 

Членове на конкурсната комисия:            1. .............../п/ ................       

                                                                                  / Милена Кирова-Маринова  /                 

 

съгласно заповед                                         2. .........../п/...................            

№ РД-10-98/ 27.04.2022 г.                                       / Нейка Новакова /                  

Измемена и допълнена със заповед

№ РД-10-110/ 10.05.2022 г.                         3. .........../п/...................       

на Областен управител                                          / Янита Стоянова /

на област Бургас                                                       

4. ………/п/…………..

/ Мария Динева /

 

5. ……/п/……………

/ Стела Кючукова /

Добавено : петък, 13 май 2022 14:24 горе назад 489