Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА конкурс за длъжността Младши експерт „Човешки ресурси“

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА

конкурс за длъжността Младши експерт „Човешки ресурси“ в отдел „Административни финансово-стопански дейнности“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Бургас

 

Във връзка с динамичната епидемична обстановка и предвид броя на допуснатите кандидати, с оглед на необходимостта от по-голям капацитет на помещението за провеждане на конкурса и спазване на наложените противоепидемични мерки, конкурсната комисия определена за провеждане на конкурса:

Уведомява, допуснатите до участие кандидати за промяна на мястото на провеждане на конкурса, като определя ново място за провеждането му - в сградата на Културен дом НХК находящ се на адрес гр. Бургас, пл. „Тройката“ 1, зала С01. Входът на залата е от страната на ул. „Христо Ботев“.

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на посоченият нов адрес в гр. Бургас, Културен дом на НХК, пл. „Тройката“ 1, зала С01 с вход на залата от страната на ул.“Христо Ботев“, на 23.09.2021г. от 10:00 часа за решаване на теста.

 

 

 

Председател: ……./п/………..

Валентин Люцканов – Главен секретар в Областна администрация Бургас

Добавено : понеделник, 30 август 2021 13:12 горе назад 485