Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНИ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНИ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“,

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” /СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-20/26.07.2021 г./ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Силви Манолова Петрова

94-00-1249/28.07.2021г.

Татяна Иванова Йорданова

94-00-1251/28.07.2021г.

Нели Димитрова Димитрова

94-00-1269/29.07.2021г.

Женя Динева Карашева

94-00-1274/29.07.2021г.

Димитринка Тодорова Георгиева

94-00-1275/29.07.2021г.

Гергана Иванова Славова

94-00-1279/30.07.2021г.

Станислава Георгиева Янова

94-00-1281/30.07.2021г.

Илияна Емилова Илиева

94-00-1295/02.08.2021г.

Сирма Атанасова Димитрова

94-00-1287/02.08.2021г.

Елена Емилова Чолакова

 

94-00-1303/03.08.2021г.

Златин Светомиров Парапанов

94-00-1304/03.08.2021г.

Нуртен Шабан Мехмед

94-00-1310/03.08.2021г.

Гергана Димова Йотова

94-00-1321/04.08.2021г.

Кристина Валентинова Бойчева

94-00-1329/05.08.2021г.

Стойка Петрова Кирязова

94-00-1331/05.08.2021г.

Маргарита Ненчева Димитрова

94-00-1338/05.08.2021г.

Стела Желязкова Кючукова

94-00-1341/06.08.2021г.

Яна Василева Коларова

94-00-1346/06.08.2021г.

Антоанета Алексиева Павлова

94-00-1347/06.08.2021г.

Деяна Тодорова Тенева

94-00-1355/06.08.2021г.

Ани Тодорова Царянова

94-00-1358/06.08.2021г.

Весела Димитрова Димитрова

94-00-1359/06.08.2021г.

Мирослава Кирова Тенчева

94-00-1360/06.08.2021г.

Цветелина Руменова Божинова

94-00-1364/09.08.2021г.

Мария Здравкова Янева

94-00-1365/09.08.2021г.

Жюлиде Мехмедали Бейсим

94-00-1366/09.08.2021г.

Галина Живкова Янчева

94-00-1367/09.08.2021г.

Радостина Стефанова Драганова

94-00-1370/09.08.2021г.

Светлана Димитрова Бедрова

94-00-1380/09.08.2021г.

Иванка Росенова Славова

94-00-1381/09.08.2021г.

Стефан Тодоров Пенчев

94-00-1382/09.08.2021г.

    

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/.………..

                                                                                      /ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ/

 

 

16.08.2021 г.

Добавено : понеделник, 16 август 2021 16:26 горе назад 846