Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ” В ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ”

/СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-19/14.07.2021 г./

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Атанас Сурчев

94-00-1142/15.07.2021г.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността по отношение на изискването за професионална област на висше образование: информатика и компютри, компютърни системи и технологии, информационни системи, информационни технологии, софтуерно инжинерство, компютърни науки.

Силви Петрова

 

94-00-1164/16.07.2021г.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността по отношение на изискването за професионална област на висше образование: информатика и компютри, компютърни системи и технологии, информационни системи, информационни технологии, софтуерно инжинерство, компютърни науки.

Валентин Стоев

94-00-1188/20.07.2021г.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността по отношение на професионален опит: минимум 2 години или IV младши ранг, съгласно чл. 2, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……/п/….………..

                                                                                      /ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ/

02.08.2021 г.

Добавено : понеделник, 02 август 2021 13:50 горе назад 447