Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в Областна администрация гр. Бургас, дирекция „АПОФУС“, отдел „ПНО“.

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“  

в Областна администрация гр. Бургас, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,

отдел „Правно-нормативно обслужване“

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с проведения конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в Областна администрация гр. Бургас, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, отдел „Правно-нормативно обслужване“, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:

 

На първо място – Ванина Йорданова с окончателен резултат 39,05.

 

 

Членове на конкурсната комисия             1. .............../п/ ................       

                                                                             / Валентин Люцканов /                 

 

съгласно заповед                                         2. .............../п/ ................            

№ РД-10-105/ 24.06.2020 г.                                / Милена Кирова-Маринова  /                  

 

на Областен управител                               3. .............../п/ ................       

на област Бургас                                                /  Стела Кючукова /

 

Добавено : понеделник, 20 юли 2020 13:46 горе назад 450 pdf