Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Списък с недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "ПНО"

 

 

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ”

/СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-6/12.06.2020 г./ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……….………..

                                                                                      /ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ/

 

 

 

30.06.2020 г.

Добавено : вторник, 30 юни 2020 16:20 горе назад 347 pdf