Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък с одобрени кандидати за допускане до конкурс за длъжност " Старши юрисконсулт" в отдел "ПНО"

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ”

/СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-6/12.06.2020 г./ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАСИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Мария Стоянова Тальокова-Кацарова

 

94-00-740/16.06.2020г.

Петя Станчева Кръстева

 

94-00-757/18.06.2020г.

Ванина Стойчева Йорданова

94-00-765/18.06.2020г.

Надежда Руменова Ватева

94-00-772/19.06.2020г.

Екатерина Стефанова Димитрова

94-00-792/23.06.2020г.

Атанас Георгиев Мирчев

94-00-794/23.06.2020г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  09.07.2020 г. ОТ 9:00 ч.В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……….………..

                                                                                      /ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ/

 

 

30.06.2020 г.

Добавено : вторник, 30 юни 2020 16:16 горе назад 672