Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт в отдел „териториално устройство и държавна собственост“, дирекция „административен контрол, регионално развитие и държавна собственост ” в Областна администрация Бургас.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ   В ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Радостин Николов

94-00-1098/14.11.2017

Христина Василева

94-00-1095/14.11.2017

Соня Безиргянова-Николова

94-00-1111/16.11.2017

Станимир Стойчев

94-00-1109/16.11.2017

Даниела Видева

94-00-1121/20.11.2017

Михаела  Ралчева

94-00-1136/21.11.2017

Жулиета  Лазарова

94-00-1134/21.11.2017

Мария Клинкова

94-00-1129/21.11.2017

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  07.12.2017 г. ОТ 10.00 ч.В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………..

                                                                                    / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

 

Добавено : понеделник, 27 ноември 2017 10:56 горе назад 2196