Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт „териториално устройство и държавна собственост“, дирекция „административен контрол, регионално развитие и държавна собственост ” в Областна администрация Бургас.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Кристина  Василева

94-00-1090/13.11.2017

Професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявлението.

Катя  Раванова

94-00-1139/21.11.2017

Професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявлението.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………/П/……………..

                                                                          / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

Добавено : понеделник, 27 ноември 2017 10:55 горе назад 1395