Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Главен експерт "ОМП" и служител по сигурността" в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОМП” И СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”  В  ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Светозар Добричков

94-00-101/15.02.2017

Кандидатът не е представил документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител.

Анатоли  Казанлиев

94-00-125/23.02.2017

Кандидатът не е представил документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител.

Георги  Георгиев

94-00-130/23.02.2017

Кандидатът не е приложил диплома за магистърска степен на висше образование в областта, изискуема за заемане на длъжността.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………..

                                                                           / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

 

 

 

02.03.2017 г.

Добавено : четвъртък, 02 март 2017 09:15 горе назад 2187 pdf