Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Главен експерт "ОМП" и служител по сигурността на информацията" в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОМП” И СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”  В  ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Иван  Калканджиев

94-00-100/15.02.2017

Петко  Коларов

94-00-103/15.02.2017

Стойко  Андреев

94-00-113/20.02.2017

Владимир  Бошнаков

94-00-120/21.02.2017

 

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  17.03.2017 г. ОТ 10.00 ч.В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………..

                                                                                     / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

 

 

 

 

02.03.2017 г.

Добавено : четвъртък, 02 март 2017 09:10 горе назад 2208