Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт”, специалност икономика в отдел „териториално устройство и държавна собственост”

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА В ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, „ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Григор  Димитров

94-00-1088/04.10.2016г.

Кандидатът не е представил документ, удостоверяващ признаване на придобито от него висше образование в чужбина съгласно Закона за признаване на професионални квалификации и Наредбата за държавните изисквания за признаване  на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Мария  Димитрова

94-00-1083/04.10.2016г.

Не е приложена диплома за магистърска степен на висше образование, изискуема за заемане на длъжността

Румяна  Стойчева

94-00-1081/04.10.2016г.

Не е приложена диплома за магистърска степен на висше образование, изискуема за заемане на длъжността

Елена  Калчева

94-00-1063/30.09.2016г.

Не са подадени декларации, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, посочени в обявлението

Даниела  Аларлиева

94-00-1042/28.09.2016г.

Не е приложена диплома за магистърска степен на висше образование, изискуема за заемане на длъжността

Петя  Николова

94-00-1049/29.09.2016г.

Не е приложена диплома за магистърска степен на висше образование в областта, изискуема за заемане на длъжността

Станислава  Въсекова

94-00-1010/21.09.2016г.

Не е приложена диплома за магистърска степен на висше образование, изискуема за заемане на длъжността

 

                                  

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/………………..

                                                                                                     / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2016 г.

Добавено : вторник, 11 октомври 2016 12:49 горе назад 2321