Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт”, специалност икономика в отдел „териториално устройство и държавна собственост”

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА В ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, „ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Мартин  Пенев

 

94-00-1090/04.10.2016 г.

Тинка  Димитрова

 

94-00-1089/04.10.2016 г.

Фатме  Рамадан

 

94-00-1091/04.10.2016 г.

Ваня  Бонева

 

94-00-1085/04.10.2016 г.

Деница  Тодорова

 

94-00-1080/04.10.2016 г.

Галина  Георгиева

 

94-00-1074/03.10.2016 г.

Десислава  Петрова

 

94-00-1072/03.10.2016 г.

Камелия  Атанасова

 

94-00-1071/03.10.2016 г.

Валентина  Маринова

 

94-00-1070/03.10.2016 г.

Анелия  Стоянова

94-00-1075/03.10.2016 г.

Антония  Богоева

 

94-00-1065/03.10.2016 г.

Марина  Петкова

 

94-00-1066/03.10.2016 г.

Димитринка  Тодорова

 

94-00-1064/03.10.2016 г.

Дамян  Лазаров

 

94-00-1062/30.09.2016 г.

Матилда  Чорней

 

94-00-1053/29.09.2016 г.

Светла Кралева

 

94-00-1052/29.09.2016 г.

Миглена  Гроздева

 

94-00-1041/28.09.2016 г.

Мария  Тодорова

 

94-00-1038/28.09.2016 г.

Теодора  Казакова

 

94-00-1039/28.09.2016 г.

Стойка  Димитрова

 

94-00-1040/28.09.2016 г.

Атанас Дарачев

 

94-00-1044/29.09.2016 г.

Екатерина  Дончева

 

94-00-1050/29.09.2016 г.

Мария  Абаджиева

 

94-00-1048/29.09.2016 г.

Десислава  Анигностова

 

94-00-1037/27.09.2016 г.

Петя  Тачева - Димитрова

 

94-00-1017/21.09.2016 г.

Иванка  Янева

 

94-00-1016/21.09.2016 г.

Весела  Атанасова

 

94-00-1024/26.09.2016 г.

Елена  Кехайова

 

94-00-1014/21.09.2016 г.

Естер  Мелконян – Каприелян

 

94-00-1025/26.09.2016 г.

Филип  Шалев

 

94-00-1015/21.09.2016 г.

Венцислава  Тодорова

 

94-00-1027/26.09.2016 г.

Маргарита  Мусакова

 

94-00-1054/30.09.2016 г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  24.10.2016 г. ОТ 15.30 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      
ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/………………..

                                                                                   / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

11.10.2016 г.

Добавено : вторник, 11 октомври 2016 12:46 горе назад 2932