Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт”, специалност право в отдел „териториално устройство и държавна собственост”

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО В ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, „ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Георги Желязков Динев

94-00-1093/04.10.2016 г.

Мартин Николов Странджански

94-00-1076/03.10.2016 г.

Мария Стоянова Стоянова

94-00-1045/29.09.2016 г.

Иван Живков Даскалов

94-00-1020/26.09.2016 г.

Петя Иванова Иванова

94-00-1022/26.09.2016 г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  25.10.2016 г. ОТ 15.30 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      
ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……/П/……………………..

                                                                                   / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

 

 

11.10.2016 г.

Добавено : вторник, 11 октомври 2016 12:38 горе назад 1966 pdf