Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати за длъжността:Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

списък

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността
„Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по В и К - Бургас“

 

 

Име и фамилия

Заявление с входящ номер

София Кацарова

94-0 11.05.2016 г.

 

Конкурсът ще се проведе на 03.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала,

 находяща се на втория етаж в сградата на областна администрация Бургас.

 

 

 

Председател: ............... /п/............................

(Димитринка Ганева)

 

Добавено : вторник, 31 май 2016 16:12 горе назад 2369