Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт” в отдел „Териториално Устройство и Държавна Собственост", дирекция "Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост” в Областна администрация Бургас

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, „ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Георги Долапчиев

 

94-00-410/25.04.2016 г.

Кандидатът не прилага документ, удостоверяващ наличието на посочените в обявлението професионален опит и/или придобит ранг;

Кандидатът не прилага автобиография;

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

                                                                          / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

Добавено : четвъртък, 05 май 2016 12:02 горе назад 1674 pdf