Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „правно-нормативно обслужване” в дирекция „административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Райна Желязкова

94-00-1040/04.09.2015 г.

Николай Чочев

94-00-1050/07.09.2015 г.

Валя Диамандиева

94-00-1052/07.09.2015 г.

Антоанета Иванова

94-00-1054/07.09.2015 г.

Ваня Стефанова

94-00-1059/09.09.2015 г.

Пламен Ченголов

 

94-00-1061/09.09.2015 г.

Димитринка Ганева

 

94-00-1068/09.09.2015 г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  24.09.2015 г. ОТ 10.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЛА, ЕТ. 2  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

                                                                                    / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

Добавено : сряда, 16 септември 2015 10:11 горе назад 2606