Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „правно-нормативно обслужване” в дирекция „административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Дарина Нолева

94-00-1029/02.09.2015 г.

Не е приложен документ, удостоверяващ изискуемия професионален опит и/или ранг, посочени в обявление, изх. № 31-00-12/26.08.2015 г.

Биляна Николова

94-00-1063/09.09.2015 г.

- Приложените от кандидата документи, не удостоверяват изискуемия професионален опит и/или ранг, посочени в обявление, изх. № 31-00-12/26.08.2015 г.;

- Не е приложено удостоверение за придобита юридическа правоспособност

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

                                                                           / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

 

 

 

Добавено : сряда, 16 септември 2015 10:10 горе назад 2148 pdf