Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Цветелина Костова

94-00-1520/01.12.2014 г.

Мартин Грозев

94-00-1538/02.12.2014 г.

Диана Димова

94-00-1541/03.12.2014 г.

Стефан Кулев

94-00-1545/04.12.2014 г.

Мариана Праматарова

94-00-1550/04.12.2014 г.

Величка Киндекова

94-00-1554/05.12.2014 г.

Георги Радоев

94-00-1555/05.12.2014 г.

Таня Славова

94-00-1558/08.12.2014 г.

Матилда Чорней

94-00-1561/08.12.2014 г.

Жельо Стойнов

94-00-1564/08.12.2014 г.

Тодорка Тодорова

94-00-1567/09.12.2014 г.

Венцислав Хаджиянков

94-00-1568/09.12.2014 г.

Мариана Димитрова

94-00-1569/09.12.2014 г.

Светла Кралева

94-00-1571/09.12.2014 г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  30.01.2015г. ОТ 10.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / п /

                                                                         / СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА /

16.12.2014 г.

Добавено : вторник, 16 декември 2014 17:28 горе назад 3125