Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт „Информационна сигурност и компютърни технологии” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Стоян Стоянов

 

94-00-1389/31.10.2014 г.

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на посочените в обявление, изх. № 31-00-20/

17.10.2014 г. професионален опит и/или придобит ранг

Светла Митева

 

94-00-1380/30.10.2014 г.

Кандидатът не е приложил документ, удостоверяващ наличието на посочените в обявление, изх. № 31-00-20/

17.10.2014 г.,  професионален опит и/или придобит ранг

Петя Желева

 

94-00-1373/29.10.2014 г.

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на посочените в обявлението професионален опит и/или придобит ранг;

Атанас Димитров

94-00-1377/29.10.2014 г.

Кандидатът не е приложил документ, удостоверяващ наличието на посочените в обявление, изх. № 31-00-20/

17.10.2014 г.,  професионален опит и/или придобит ранг

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:     / п /

                                                              / СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА /

 

 

11.11.2014 г.

Добавено : вторник, 11 ноември 2014 14:31 горе назад 2199