Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен юрисконсулт”

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Мария Динева

94-00-626/04.06.2014 г.

Сребрина Петкова

94-00-630/06.06.2014 г.

Надежда Грудева

94-00-634/09.06.2014 г.

Доротея Костадинова

94-00-637/09.06.2014 г.

Златин Стамболов

94-00-638/09.06.2014 г.

Тодор Тодоров

94-00-639/09.06.2014 г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  07.07.2014 г. ОТ 10.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА  ЗАЛА, ЕТ. 2  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.                                                                

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

                                                                                     / СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА /

Добавено : понеделник, 16 юни 2014 00:00 горе назад 2573