Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - 

 БУРГАС

 

 

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

 

Илия Ралев

 

 

 

94-00-791/01.10.2013 г.

професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

 

Снежана Евтимова-Кенанова

 

 

 

94-00-796/03.10.2013 г.

професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

 

Елена Райкова

 

 

 

 

94-00-811/07.10.2013 г.

професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

 

Катерина Берова

 

 

 

94-00-813/07.10.2013 г.

професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

 

Венцислава Илиева

 

 

 

 

 

94-00-818/09.10.2013 г.

- професионалната област  на придобитото от кандидата вис- ше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

-   -представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит;

 

Димитринка Стоянова

 

 

94-00-830/10.10.2013 г.

представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит;

 

Диана Буздрева

 

 

94-00-827/10.10.2013 г.

не са представени документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит.

 

Светла Христова

 

 

 

 

94-00-825/10.10.2013 г.

придобитата степен на висше бразование „Магистър” не отговаря на изискваната професионална област, посочена в обявата;

 

Боряна Величкова

 

 

94-00-832/10.10.2013 г.

представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит;

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

                                                                              / ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ /

Добавено : петък, 18 октомври 2013 00:00 горе назад 2524