Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СЪОБЩЕНИЕ

Република България
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

СЪОБЩЕНИЕОбластна администрация Бургас, на основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Проектиране на ограда между Република България и Република Турция, включващо заснемане, изготвяне на парцеларен план и инвестиционен проект, с количествено – стойностни сметки по видове работи с етапност съгласно ЗУТ, за трасето на всяка област – Бургас, Хасково и Ямбол, съобразно дължината на оградата и особеностите на терена”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 19.09.2011 г. (понеделник), от 10,00 часа, в административната сграда на Областна администрация Бургас, находяща се на ул. „Цар Петър” № 1, голямата залата на втория етаж.

Добавено : събота, 17 септември 2011 00:00 горе назад 2068