Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Частично обезпечаване на водноспасителната дейнсот на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2020г. по обособени позиции

Дата на публикуване:

Номер : 00908-2020-0001

Срок : понеделник, 01 юни 2020 09:37 - понеделник, 22 юни 2020 17:30

„Частично обезпечаване на водноспасителната дейнсот на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2020г. по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“;

Обособена позиция 2 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Несебър изток”, община Несебър, област Бургас“;

Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморийска коса”, община Поморие, област Бургас“;

Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“;

Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие – юг 2”, община Бургас, област Бургас“;

Обособена позиция 6 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Златна рибка”, община Созопол, област Бургас“;

Обособена позиция 7 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“;

Обособена позиция 8 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас“

Решение

Обявление

Челен лист

Документация и образци

ЕЕДОП

Схеми

Доклад стойност

 

Протокол №1, публикуван на 24.06.2020г.

 

Протокол №2, публикуван на 02.07.2020г.

 

Протокол №3, публикуван на 15.07.2020г.

 

Доклад за работата на комисията, публикуван на 15.07.2020г.

 

Решение за определяне на изпълнител, публикуван на 15.07.2020г.

 

Договор обособена позиция 1, публикуван на 13.08.2020г.

Договор обособена позиция 2, публикуван на 13.08.2020г

Договор обособена позиция 3, публикуван на 13.08.2020г

Договор обособена позиция 4, публикуван на 13.08.2020г

Договор обособена позиция 5, публикуван на 13.08.2020г.

Договор обособена позиция 7, публикуван на 13.08.2020г

Договор обособена позиция 8, публикуван на 13.08.2020г

Добавено : понеделник, 01 юни 2020 09:37 горе назад 1057