Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Почистване на канала Езеро Вая – Черно море, гр. Бургас – Етап 2. Референция на публикацията: CB005.2.12.088-PP2-WORKS/1

Заглавие на поръчката: Почистване на канала Езеро Вая – Черно море, гр. Бургас – Етап 2. Референция на публикацията: CB005.2.12.088-PP2-WORKS/1

Областна администрация Бургас обявява процедура за сключване на договор за почистване на канала Езеро Вая – Черно море в гр. Бургас по проект CB005.2.12.088 „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъците в Егейско и Черно море (Seas without waste)”, Договор № RD-02-29-/77/-23.07.2019 г., с финансова помощ от Програмата IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014-2020.

Тръжното досие е публикувано на официалния уебсайт на Възложителя http://bsregion.org/bg/news/index/5/ и на официалния уебсайт на Програмата:  http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders.

Крайният срок за подаване на оферта е 21 април 2020 г.,17.30 ч. местно време.

Възможна допълнителна информация или разяснения се публикуват на:

http://bsregion.org/bg/news/index/5/

http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders   

 

документи:  част1  част2  част3  част4  част5 част6  част7  част8  част9  част10  част11  част12 част13  част14  част15

 

Добавено : четвъртък, 12 март 2020 13:36 горе назад 719