Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Частично обезпечаване на водноспасителната дейнсот на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2018г. по обособени позиции

Дата на публикуване:

Номер : 846231

Срок : четвъртък, 10 май 2018 00:00 - четвъртък, 31 май 2018 17:30

Документация
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
Частично обезпечаване на водноспасителната дейнсот на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2018г. по обособени позиции както следва:    
Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“;
Обособена позиция 2 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“;
Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас“;
Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“;
Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие - юг”, община Бургас, област Бургас“;
Обособена позиция 6 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“;
Обособена позиция 7 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“;
Обособена позиция 8 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас“;
Обособена позиция 9 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Резово”, община Царево, област Бургас“

 

Решение

Обявление

Челен лист

Документация и образци

ЕЕДОП

Схеми

Протокол от 01.06.2018г., публикуван на 04.06.2016г.

Протокол от 14.06.2018г., публикуван на 14.06.2018г.

Протокол от 19.06.2018г., публикуван на 20.06.2018г.

Доклад от работата на комисията от 19.06.2018г., публикуван на 20.06.2018г.

Решение за определяне на изпълнител по об. п. 2 , 5, 6 и 9, публикуван на 20.06.2018г.

Протокол от 03.07.2018г., публикуван на 04.07.2018г.

Доклад от работата на комисията от 03.07.2018г., публикуван на 04.07.2018г.

Решение за определяне на изпълнител по об. п. 4, публикуван на 04.07.2018г.

Протокол от 10.07.2018г., публикуван на 11.07.2018г

Доклад от работата на комисията от 11.07.2018г., публикуван на 11.07.2018г.

Решение за определяне на изпълнител по об. п. 9 , публикуван на 11.07.2018г.

Протокол 6 от 17.07.2018г., публикуван на 17.07.2018г.

Доклад от 17.07.2018г., публикуван на 17.07.2018г

Решение за об.п. 1, 3, 7, 8  от 17.07.2018г., публикувано на 17.07.2018г

Договор обособена позиция 2, публикуван на 10.08.2018г.
Договор обособена позиция 4, публикуван на 10.08.2018г.
Договор обособена позиция 5, публикуван на 10.08.2018г.
Договор обособена позиция 6, публикуван на 10.08.2018г.
Договор обособена позиция 9, публикуван на 10.08.2018г.

Договор обособена позиция 1, публикуван на 03.09.2018г.
Договор обособена позиция 3, публикуван на 03.09.2018г.
Договор обособена позиция 7, публикуван на 03.09.2018г.
Договор обособена позиция 8, публикуван на 03.09.2018г.

Добавено : четвъртък, 10 май 2018 13:59 горе назад 2056