Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Contract title: Cleaning the channel “Vaya lake – Black Sea”, Burgas Publication reference: CB005.1.115-PP1-W-03

District Governorship Burgas intends to award a work contract for Cleaning the channel Vaya lake – Black Sea  in city of Burgas within the project  CB005.1.12.115 “Measures for conservation and restoration of natural heritage in Burgas and Enez /MoreCare/”, Contract No: RD-02-29-71/20.03.2017 with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014-2020 Programme.
 
The tender dossier is published on the official website of Contracting Authority: http://bsregion.org/bg/news/index/5/ and on the official website the Programme:  http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders.
 
The deadline for submission of tender is 27.10.2017, 17:30 local time.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on:
 
documents: part1[rar], part2[rar], part3[rar], part4[rar], part5[rar], part6[rar], part7[rar], part8[rar]

Добавено : вторник, 26 септември 2017 16:33 горе назад 1001 pdf