Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заглавие на поръчката: Почистване на канала "Езеро Вая - Черно море", Бургас Референция на публикацията: CB005.1.115-PP1-W-03

Областният управител  на Област Бургас обявява процедура за сключване на договор за почистване на канала "Езеро Вая - Черно море" в град Бургас по проект CB005.1.12.115 "Мерки за опазване и възстановяване на природното наследство в Бургас и Енез / MoreCare /", Договор № : RD-02-29-71 / 20.03.2017 г. с финансова помощ от Програмата Interreg - IPA CBC Bulgaria - Turkey 2014-2020.
Тръжното досие е публикувано на официалния уебсайт на Възложителя: http://bsregion.org/bg/news/index/5/ и на официалния уебсайт на Програмата: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public -tenders.
Крайният срок за подаване на офертата е 27.10.2017, 17:30 местно време.
Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на:
   
документи: част1[rar], част2[rar], част3[rar], част4[rar], част5[rar], част6[rar], част7[rar], част8[rar]
 

Добавено : вторник, 26 септември 2017 13:53 горе назад 1092 pdf