Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет „Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на неохраняеми морски плажове през летен сезон 2017 г. по обособени позиции“

Дата на публикуване:

Номер : 9066168

Срок : вторник, 11 юли 2017 17:48 - петък, 14 юли 2017 17:30

изх. 91-97-132/1/

 

11.07.2017 г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: “Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми морски плажове през летен сезон 2017 г. по обособени позиции:  Обособена позиция 1 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Иракли” община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 2 –  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие- север”, община Поморие, област Бургас”; Обособена позиция 3 –"Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас”; Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас” и Обособена позиция 5 - “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас”, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, е удължен до 17.30ч. на 14.07.2017г.  

Дата, час и място на отваряне на офертите: 17.07.2017г., 10.30ч.,  сградата на Областна администрация Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.

 Обявата е публикувана на следния линк на профил на купувача - http://bsregion.org/bg/news/view/5/1903.

Добавено : вторник, 11 юли 2017 17:48 горе назад 1135 pdf