Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нови моторни превозни средства/МПС/ за нуждите на Областна администрация Бургас по обособени позиции:..."

Дата на публикуване:

Номер : 9057531

Срок : понеделник, 17 октомври 2016 14:06 - четвъртък, 20 октомври 2016 17:30

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нови моторни превозни средства/МПС/ за нуждите на Областна администрация Бургас по обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Доставка чрез покупка на един брой ново високопроходимо моторно превозно средство” Обособена позиция 2 – „Доставка чрез покупка на един брой ново моторно превозно средство – лек автомобил, тип комби”, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, е удължен до 17.30ч. на 20.10.2016г.  

Дата, час и място на отваряне на офертите: 21.10.2016г., 10.30ч.,  сградата на Областна администрация Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.

 Обявата е публикувана на следния линк на профил на купувача -  http://bsregion.org/bg/news/view/5/1829

Добавено : понеделник, 17 октомври 2016 14:06 горе назад 1754