Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Информация за извършени плащания  по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основание

Размер

1.

Договор №Д-06-03/14.05.2013г.

за доставка на канцеларски материали

 

03.02.2016г.

 

09.02.2016г.

 

 

10.02.2016г.

 

 

18.02.2016г.

Фактура

15196/25.01.2016г.

 

Фактура № 15243/02.02.2016г.

 

Фактура № 15260/05.02.2016г.

Фактура № 15278/10.02.2016г.

 662,30лв.

 

33,44лв.

 

283,04лв.

 

406,60 лв.

2.

Договор №Д-06-05/14.08.2013г. за доставка на гориво за автомобили

11.02.2016г.

Фактура

№9600108149/31.01.2016г.

1918,32лв.

3.

Договор №Д-06-01/24.07.2014г. за доставка на газьол за отопление

16.02.2016г.

 

 

Фактура № №1000027388/05.02.2016г.

7217,71 лв.

4.

Договор №Д-06-02/18.08.2014г. за поддържане на територията на ГКПП Малко Търново

11.02.2016г.

Фактура №21878/17.11.2015г.

1307,54 лв.

Добавено : понеделник, 14 март 2016 10:55 горе назад 1790